Osoba Potrzebująca

Beata Gr II

Osoba niepełnosprawna intelektualnie, słabo widząca

Dane do wysyłki Prezentu

Oczekiwany Prezent:
zabawka sensoryczna
Adres Placówki
ul. Kocmyrzowska 107
Nazwa Placówki
Dom Pomocy Społecznej ZCBM
Kod pocztowy
32-010 Prusy
Telefon

Zostań Darczyńcą