Osoba Potrzebująca

Elżbieta Gr III

Osoba niepełnosprawna intelektualnie, głuchoniema. Wymaga pomocy w funkcjonowaniu codziennym. Bardzo ładnie haftuje.

Dane do wysyłki Prezentu

Oczekiwany Prezent:
korale, chrupki, żelki
Adres Placówki
ul. Kocmyrzowska 107
Nazwa Placówki
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
Kod pocztowy
32-010 Prusy
Telefon

Zostań Darczyńcą