Osoba Potrzebująca

Łukasz Sadowski

lat 32 niepełnosprawny intelektualnie

Dane do wysyłki Prezentu

Oczekiwany Prezent:
film Maryja z Nazaretu kolekcja ludzie Boga lub królowa estera
Adres Placówki
M.W.Jaroszewskiej, 5
Nazwa Placówki
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci 'FISZOR"
Kod pocztowy
07-230 Zabrodzie
Telefon
Strona Internetowa

Zostań Darczyńcą