Osoba Potrzebująca

Paulina Gr II

Dziewczynka niepełnosprawna intelektualnie, uczęszcza do szkoły integracyjnej. Dobrze orientuje się w obsłudze telefonu i komputera, lubi słuchać muzykę.

Dane do wysyłki Prezentu

Oczekiwany Prezent:
bezprzewodowe słuchawki
Adres Placówki
ul. Kocmyrzowska 107
Nazwa Placówki
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
Kod pocztowy
32-010 Prusy
Telefon

Zostań Darczyńcą