Osoba Potrzebująca

Rafał K.

Niepełnosprawność intelektualna, porusza się z pomocą opiekuna, mówi. Mieszka na I pietrze, pokój nr 21, gr. - 3

Dane do wysyłki Prezentu

Oczekiwany Prezent:
radio
Adres Placówki
Środkowa, 186 Białka Tarzańska
Nazwa Placówki
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
Kod pocztowy
34-405
Telefon

Zostań Darczyńcą