Osoba Potrzebująca

Wiktor

Wiktor ma 18 lat i na co dzień towarzyszy mu autyzm połączony z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Jest wychowankiem Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem od 5 lat.

Dane do wysyłki Prezentu

Oczekiwany Prezent:
Gra LOGICZNA Quadratic
Adres Placówki
os.1maja23b Wodzisław Śląski
Nazwa Placówki
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem
Kod pocztowy
44-304
Telefon
Strona Internetowa

Zostań Darczyńcą